Pohjantien Nuorisomusiikki ry:n toiminnan tarkoitus on edistää nuorison musiikkiharrastusta ja tukea toimintaa taloudellisesti. Yhdistys toimii Kalevalan koulun musiikkiluokkien kuoro-, orkesteri- ja yhtyetoiminnan sekä Pohjantien Nuorisopuhallinorkesterin, Pohjantien Buhaltajien, Pohjantien Trööttääjien sekä Pohjantien Junior Big Bandin taustayhteisönä. Ponus järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia, hankkii nuotteja ja soittimia oppilaiden käyttöön sekä avustaa leirikoulujen ja luokkaretkien toteuttamisessa. Ponus toimii aktiivisesti yhdessä koulun kanssa erilaisten tilaisuuksien järjestelyapuna, sekä järjestää mm. kerhotoimintaa 3. – 6. musiikkiluokkalaisille ja nuoriso-orkesterilaisille.

Tavoitteena on laaja ja monipuolinen toiminta yhdistyksen jäsenistön kesken, sekä yhteistyö Pohjantien koulun opettajakunnan, kaupungin nuoriso- ja kulttuuritoimen, vastaavien muiden tukiyhdistysten, Kuopion Nuorisomusiikki ry:n sekä muiden toiminnasta kiinnostuneiden tahojen kanssa. Valtakunnallista yhteistyötä harjoitetaan Suomen Puhallinorkesteriliitossa, Suomen Big Band- yhdistyksessä sekä Suomen Jazz-liitossa.