Harmony Bridge -ohjelma

Kalevalan koulu ja Pohjantien nuorisomusiikki ry osallistuvat huhtikuusta 2019 alkaen Yhdysvalloissa suuren suosion saaneeseen Harmony Bridge -ohjelmaan. Kalevalan koulu on ensimmäinen taho USA:n ulkopuolella toteuttamassa ohjelmaa. Pohjantien nuorisomusiikki ry:n toiminnan tavoitteena on edistää ja mahdollistaa lasten ja nuorten puhallinmusiikin harrastustoimintaa Kuopiossa. Toiveissa on, että Harmony Bridge -ohjelma tulisi laajemmin tutuksi myös muualla Suomessa.

Harmony Bridge -menetelmässä yhdistetään musiikkikasvatus ja eri ikäluokkien kohtaamiseen ja osallisuuteen pyrkivä yhteiskunnallinen työ. Ohjelmassa on kolme tärkeää tavoitetta: yhteisöllisyys, persoonallinen kasvu ja musiikin taitojen kehittäminen. Harmony Bridge sopii erityisesti lapsille ja nuorille.

Harmony Bridge -menetelmän mukaisesti soittajat harjoittelevat pienissä puhallinyhtyeissä. Yhtye harjoittelee pienen ohjelmiston, ja lähtee sitten esiintymään ikäihmisille esimerkiksi palveluasumuksiin ja vanhainkoteihin. Kalevalan koulu aikoo laajentaa yhteistyötä myös erityislasten kanssa toimimiseen.

Vierailujen aikana lapset saavat tärkeää esiintymiskokemusta ja itseluottamusta, mutta myös oppivat ihmisten kohtaamista ja ennakkoluulottomuutta. Ajatuksena on opettaa nuoret musikantit nopeasti omatoimisiksi ja antaa heille esiintymisvalmiuksia myös musiikin ulkopuolelle. Jokaisella vierailulla esiintymisten lisäksi myös vietetään aikaa yleisön kanssa. Esiintymisistä ei peritä maksu, eikä ohjelmalla tavoitella taloudellista voittoa.

Ohjelman aloittamiseen liittyen Harmony Bridge -menetelmän kehittäjä, amerikkalainen Michael Levine vierailee Kalevalan koululla opettamassa koulun musiikkiluokkien oppilaita. 2.-4.4.2019. Michael Levine opettaa Kalevalan koululla kolmena päivänä. Vierailun päätteeksi pidetään konsertti Kalevalan koululla torstaina 4.4. klo 12.20. Media on tervetullut seuraamaan myös pienten oppilasyhtyeiden ensimmäistä vierailua Männistön palvelutalolla torstaina 4.4. klo 15. Kuopion vierailun jälkeen Levine jatkaa matkaa Ouluun puhallinpäiville esittelemään Harmony
Bridge-menetelmää.

Lisätietoja:
Kaisa Kangas, Kalevalan koulun musiikin opettaja, puh. 044 718 4378, kaisa.kangas@opedu.kuopio.fi
Reetta Koistinen, Pohjantien nuorisomusiikki ry:n puheenjohtaja, puh. 044 096 9900, r.koistinen96@gmail.com