Musiikkiluokat

Nuoriso-orkesterin baritonisti torilavalla 1.6.2018. Kuva Tuija Hyttinen.

Musiikkiluokalla opiskellaan innostavassa ja musiikkiin kannustavassa ilmapiirissä yhdessä muiden musiikista kiinnostuneiden oppilaiden kanssa. Opetuksesta vastaavat musiikkiin erikoistuneet luokanopettajat. Koulua käydään valtakunnallisen peruskoulun opetussuunnitelman sekä musiikin painotusopetuksen opetussuunnitelman (kuntakohtainen) mukaisesti.

Musiikkiluokilla opiskellaan musiikkia neljä tuntia viikossa. Lisäksi neljänneltä luokalta alkaen mukaan tulee yhden viikkotunnin teoriaopetus, josta vastaa Kuopion Konservatorio. Musiikkiluokilla soitetaan orkesterissa, lauletaan kuorossa, tutustutaan erilaisiin soittimiin ja musiikin tyyleihin sekä käydään konserteissa – niin katsojina kuin esiintyjinäkin.

Kalevalan koulussa puhallin- tai rytmisoittimen (huilu, oboe, klarinetti, fagotti, saksofoni, trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, baritonitorvi, tuuba, rummut, lyömäsoittimet) soittaminen aloitetaan heti kolmannen luokan syyslukukaudella. Samalla käynnistyy myös yhdessä soittaminen luokkaorkesterissa.

Musiikkiluokille haetaan tavallisia oppilaita, jotka ovat kiinnostuneita musiikista. Työskentely ja opiskelu musiikkiluokalla on yhteisöllistä, elämyksellistä ja antoisaa. Edellytyksenä musiikkiluokalle on ennen kaikkea sitkeys ja pitkäjänteisyys. Soittajana ja laulajana kehittyminen vaatii itsenäistä harjoittelua ja vapaa-ajalla soittotunneilla käyminen on erittäin tärkeää oppimisen kannalta. Osa musiikkiluokkalaisista opiskelee omaa instrumenttiaan yksityisopettajan kanssa, ja suurimmalla osalla soittotunnit on pystytty järjestämään koulun tiloissa heti varsinaisen koulupäivän jälkeen.

Musiikkiluokalle pyrkimisen yhteydessä oppilas voi hakea myös Kuopion Konservatorion oppilaaksi. Lisätietoja: kuopionkonservatorio.fi/musiikki. Soittotunneista koituvat kustannukset ovat oppilaan vanhempien vastuulla.

Musiikkiluokalle hakeminen

Musiikkiluokalle pyritään valintakokeen kautta. Uusimmat ohjeet täällä: https://peda.net/kuopio/p/kalevala/huoltajille/pmjn/musiikkiluokat/mp/mp Hakeminen tapahtuu Wilma-järjestelmän kautta.

Valintakokeet järjestetään siinä koulussa, johon oppilas ensisijaisesti hakee. Valintakokeen tarkemmasta aikataulusta ilmoitetaan hakeneille mahdollisimman pian. Kaikki hakijat osallistuvat valintakokeeseen.

Valintakokeessa testataan oppilaan musiikillisia perustaitoja helpohkoilla rytmi- ja melodiatehtävillä, joissa oppilas toistaa taputtaen tai laulaen opettajan antaman malliesimerkin. Kokeessa lauletaan myös “Kotimaani ompi Suomi” -kappaleen ensimmäinen säkeistö.

PoNus ry musiikkiluokkalaisten tukena

Kalevalan koulun musiikkiluokkien ja Pohjantien orkestereiden taustayhdistyksenä toimii Pohjantien Nuorisomusiikki Ry (Ponus). Yhdistys järjestää vuosittain konsertteja ja koulutuspajoja, on tukemassa jäseniensä osallistumista puhallinleireille sekä hankkii soittimia ja nuotteja musiikkiluokkalaisten ja orkesterilaisten käyttöön.

Yhdistys on myös mahdollistanut orkesterien esiintymiset ulkomailla. Viime vuosina Pohjantien orkesterit ovat käyneet esiintymässä mm. Puolassa, Saksassa ja Italiassa. Ponus Ry myöntää myös oppilasstipendejä sekä avustuksia musiikkiluokkalaisten luokkaretkiin. Lisäksi yhdistykseltä on mahdollista anoa rahallista avustusta lapsen musiikkiharrastuksen tukemiseksi.

Musiikkiluokkalaisten ja orkesterilaisten vanhemmat tukevat musiikkiluokkien ja orkesterien toimintaa yhdistyksen kautta toimimalla narikka- ja ovimiestehtävissä Musiikkikeskuksella, omien konserttien järjestelytehtävissä sekä mahdollisissa muissa talkoo- ja varainhankintatehtävissä.

Samalla vanhemmat luovat erinomaista yhteisöllistä kasvatuspohjaa lastensa koulunkäynnin tueksi.