Narikka

Pohjantien Nuorisomusiikki ry. saa rahaa toimintaansa pääosin Musiikkikeskuksen narikkatoiminnasta vastaamisesta. Toiminta on jaettu tasapuolisesti kolmen koulun kesken (muut koulut ovat Haapaniemi ja Rajala). Musiikkiluokkalaisten vanhemmat ovat velvoitettuja tekemään narikkavuoroja. Narikka-aktiivisuus huomioidaan mm. yhdistyksen myöntämissä luokkaretkiavustuksissa.

Lukuvuoden aikana jokaisella luokalla on omat vastuukuukautensa. Kesä-, heinä- ja elokuu tehdään aina kunkin vuoden erillisen ohjeen mukaan.

Narikkavastuuhenkilöt valitaan vanhempainillassa. Vastuuhenkilön tehtävänä on ilmoittaa, milloin narikkavuorot ovat varattavissa ja huolehtia, että narikkavuorot tulee täytettyä. Vastuuhenkilö myös ilmoittaa tilaisuuden muutoksista narikkaan ilmoittautuneille. Vanhemmat varaavat vuoronsa netin kautta (varausohjelma). Vastuuhenkilön on seurattava, kuinka monta vuoroa (tai tuntia) kullekin perheelle tulee. Jokaisen vanhemman tulee hoitaa vuoronsa henkilökohtaisesti tai hankkimalla täysi-ikäisen sijaisen (esim. sukulaiset, tuttavat). Vastuuhenkilön ei tarvitse ottaa narikkavuoroja ja tarvittaessa hän voi hakea kulukorvausta.

NARIKKAVUOROT JA –OHJEET 

Musiikkikeskuksen narikkakuukaudet jakautuvat kaudella 2021-2022
Haapaniemen, Kalevala-Pohjantien ja Rajalan musiikkiluokkien kesken seuraavasti:

 • Elokuu 2021 Kalevala-Pohjantien vastuuluokat 5A ja 6A
 • Syyskuu 2021 Kalevala-Pohjantien vastuuluokka 6A
 • Lokakuu 2021 Kalevala-Pohjantien vastuuluokka 5A
 • Marraskuu 2021 Kalevala-Pohjantien vastuuluokka 6A
 • Joulukuu 2021 Kalevala-Pohjantien vastuuluokka 5A
 • Tammikuu 2022 Kalevala-Pohjantien vastuuluokka 4A
 • Helmikuu 2022 Kalevala-Pohjantien vastuuluokka 3A
 • Maaliskuu 2022 Kalevala-Pohjantien vastuuluokka 4A
 • Huhtikuu 2022 Kalevala-Pohjantien vastuuluokka 3A
 • Toukokuu 2022 Kalevala-Pohjantien vastuuluokka 4A
 • Kesä-heinäkuu 2022 vuorot talkoilla

Kolmannen luokan vanhemmille järjestetään koulutus narikkatyön tekemisestä ennen ensimmäistä narikkakuukautta.