Narikka

Pohjantien Nuorisomusiikki ry. saa rahaa toimintaansa pääosin Musiikkikeskuksen narikkatoiminnasta vastaamisesta. Toiminta on jaettu tasapuolisesti kolmen koulun kesken (muut koulut ovat Haapaniemi ja Rajala). Musiikkiluokkalaisten vanhemmat ovat velvoitettuja tekemään narikkavuoroja. Narikka-aktiivisuus huomioidaan mm. yhdistyksen myöntämissä luokkaretkiavustuksissa.

Lukuvuoden aikana jokaisella luokalla on omat vastuukuukautensa. Kesä-, heinä- ja elokuu tehdään aina kunkin vuoden erillisen ohjeen mukaan.

Narikkavastuuhenkilöt valitaan vanhempainillassa. Vastuuhenkilön tehtävänä on ilmoittaa, milloin narikkavuorot ovat varattavissa ja huolehtia, että narikkavuorot tulee täytettyä. Vastuuhenkilö myös ilmoittaa tilaisuuden muutoksista narikkaan ilmoittautuneille. Vanhemmat varaavat vuoronsa netin kautta (varausohjelma). Vastuuhenkilön on seurattava, kuinka monta vuoroa (tai tuntia) kullekin perheelle tulee. Jokaisen vanhemman tulee hoitaa vuoronsa henkilökohtaisesti tai hankkimalla täysi-ikäisen sijaisen (esim. sukulaiset, tuttavat). Vastuuhenkilön ei tarvitse ottaa narikkavuoroja ja tarvittaessa hän voi hakea kulukorvausta.

NARIKKAVUOROT JA –OHJEET 

Musiikkikeskuksen narikkakuukaudet jakautuvat kaudella 2019-2020
Haapaniemen, Kalevala-Pohjantien ja Rajalan musiikkiluokkien kesken seuraavasti:

  • Syyskuu 2019 Kalevala-Pohjantie vastuussa, Kalevala-Pohjantien vastuuluokka 5A
  • Lokakuu 2019 Rajala vastuussa, Kalevala-Pohjantien vastuuluokka 6A
  • Marraskuu 2019 Haapaniemi vastuussa, Kalevala-Pohjantien vastuuluokka 4A
  • Joulukuu 2019 Kalevala-Pohjantie vastuussa, Kalevala-Pohjantien vastuuluokka 6A
  • Tammikuu 2020 Rajala vastuussa, Kalevala-Pohjantien vastuuluokka 5A
  • Helmikuu 2020 Haapaniemi vastuussa, Kalevala-Pohjantien vastuuluokka 3A
  • Maaliskuu 2020 Kalevala-Pohjantie vastuussa, Kalevala-Pohjantien vastuuluokka 4A
  • Huhtikuu 2020 Rajala vastuussa, Kalevala-Pohjantien vastuuluokka 3A
  • Toukokuu 2020 Haapaniemi vastuussa, Kalevala-Pohjantien vastuuluokka 4A

Kolmannen luokan vanhemmille järjestetään koulutus narikkatyön tekemisestä ennen ensimmäistä narikkakuukautta.