Luokkaorkesterit

Klarinettikaverin kanssa soitto sujuu mukavammin. Kuva Tuija Hyttinen.

Jokaisen aloittavan kolmannen luokan oppilaista muodostetaan ensimmäisen syksyn aikana puhallinorkesteri. Soittimien valinta tapahtuu useampien viikkojen aikana perustettavasta orkesterista keskustellen, soittimiin eri tavoin tutustuen, ja kunkin lapsen yksilöllisiä ominaisuuksia ja toiveita huomioiden – kuitenkin niin, että saataisiin kokoon mahdollisimman monipuolisen soittimiston omaava ryhmä.  Soittimet ovat pääosin Pohjantien Nuorisomusiikki ry:n omistamia ja jossakin määrin myös Pohjantien koulun omistamia. Oppilaat hankkivat myös omia soittimia etenkin myöhemmässä vaiheessa.

Jokainen soittaja saa henkilökohtaista soitonopetusta, jonka kustannuksista perheet itse vastaavat.  Luokkaorkesterit harjoittelevat pääsääntöisesti koulupäivän aikana kaksi tuntia viikossa.

Orkesterit edistyvät kukin omana luokkanaan, mutta soittajat voivat myös siirtyä edellytystensä mukaisesti ylemmän luokkatason orkesteriin.  Orkestereita voidaan myös yhdistellä tai niistä muodostaa pienempiä kokoonpanoja tarpeen mukaan. Luokkaorkesterit esiintyvät konserteissa ja myös koulun ulkopuolisissa tapahtumissa.

Nuorten soittajien tavoitteena on tietenkin Pohjantien  Nuorisopuhallinorkesteri -joissakin tapauksissa jo alaluokkien loppuvaiheessa.  Myös Pohjantien Junior Big Band on saanut ytimensä  musiikkiluokkaorkestereista.

Luokkaorkesterit  ovat erittäin leimallisia koko koulun toimintaakin ajatellen, sillä ei ole juhlaa, jota ei puhallinorkesteri olisi terävöittämässä ja juhlistamassa.