Pohjantien Trööttääjät

Pohjantien Trööttääjät. Kuva Tuija Hyttinen.

Vuonna 2017 käynnistyi ensimmäinen erityislasten ja –nuorten puhallinorkesteriryhmämme Pohjantien Trööttääjät yhteistyössä koulun kanssa. Toiminta on laajentunut kattamaan myös Martti Ahtisaaren koulun erityisluokkien oppilaat.

Olemme saaneet apurahoja Suomen Kulttuurirahastolta, Oskar Öflunds Stiftelsenin säätiöltä ja Pohjois-Savon rahastolta, jotka mahdollistavat tämän toiminnan. Yhdistys on hankkinut uusia soittimia ja palkannut ammattitaitoisia opettajia.

Yhdistyksen toimintaan voi tutustua Facebookissa Pohjantien Nuorisomusiikki ry tai kotisivulta www. pohjantiennuorisomusiikki.fi
Pohjantien Trööttääjia ohjaa Marjukka Huttunen.

Orkesteritoimintaan liittyvät maksut:
Jäsenmaksu 10 € mm. konsertti- ja esiintymismatkat, mahdollisen soitinhuoltomaksun jäsenetu

Soitinhuoltomaksu jäsenille 30€, ei-jäsenille 100€
Soitinhuoltomaksu tulee maksaa, jos soitin on varattu oppilaan omaan käytössä.

Jäseneksi pääset liittymään tästä linkistä.

Toimintaamme kuuluu monenlaista yhdessä tekemistä. Tuemme orkestereitamme, hankimme nuotteja, soittimia ja esiintymisasuja, huollamme soitinkantaamme, ja avustamme mahdollisuuksien mukaan soittotunneissa ja leirimaksuissa, järjestämme esiintymismahdollisuuksia ja konserttimatkoja ym. Rahoituksen keräämme avustuksin, jäsen- ja soitinhuoltomaksuin sekä talkootyöllä.

Yhteystiedot:
Orkesterinjohtaja Marjukka Huttunen,040-5306061
sähköposti: marjukka530@mail.com

Pohjantien Nuorisomusiikki ry (Ponus), sähköposti: pohjantien.nuorisomusiikki@gmail.com